Lex Wolnosc

From supermemo.guru
Jump to navigation Jump to search

Lex Libertas

"Lex Wolność" (aka Lex Libertas) to jednokartkowa wizja nowego prawa oświatowego wyłoniona w trakcie burzy mózgów w ramach projektu "Okrągły Stół Edukacji 2022". Poniższe sformułowanie "Lex Wolność" jest autorstwa dr Borysa Bińkowskiego, autora książki "Szkoła od Nowa".

  • Zasada 1: Wolność wyboru. Bogactwo społeczeństwa wynika z jego różnorodności, a człowiek ma naturalną chęć do nauki. Jest to szczególnie widoczne wśród dzieci. Dlatego obecnie kultywowane podejście przez szkoły - obowiązkowy zestaw danych, które wszyscy muszą wyuczyć w danym momencie, jest niezrozumiałe. Poza twardymi kompetencjami, takimi jak współpraca czy komunikacja, nie ma powodu, aby wszyscy uczyli się tego samego. Ważniejszy jest wybór i podążanie za zainteresowaniami i zdolnościami. Dlatego proponujemy zniesienie obowiązkowości uczestnictwa w zajęciach szkolnych.
  • Zasada 2: Pieniądze idą za dziećmi. Wsparcie edukacji dzieci jest konstytucyjnym zadaniem państwa. Jednak państwo nie powinno mieć wpływu na decyzję rodziców o wyborze szkoły dla swojego dziecka. Dlatego proponujemy wprowadzenie bonu edukacyjnego, który zastąpi subwencję, a rodzice będą mogli decydować o jego przeznaczeniu. Będą mogli go wykorzystać jako finansowanie lub współfinansowanie wybranej formy edukacji dla swoich dzieci.
  • Zasada 3: Decentralizacja systemu. Proponujemy zniesienie centralnego nadzoru nad edukacją. Programy i metody nauczania powinny być ustalane przez szkoły z większą swobodą niż dotychczas. Urzędy centralne, takie jak MEN czy kuratorium, powinny spełniać rolę doradczą, a nie nadzorczą. Należy również wprowadzić szerokie akredytacje dla szkół, które umożliwią legalne funkcjonowanie różnorodnych inicjatyw spełniających jedynie podstawowe kryteria związane z bezpieczeństwem i dbaniem o rozwój dzieci. W połączeniu z zasadą nr 2 doprowadzi to do weryfikacji pracy szkoły przez rodziców i uczniów.

Pytania i odpowiedzi

Hashtags

 #LexLibertas (world), #LexWolnosc i #LexWolność (Polska)

Memografik