Wiosna Uczniow 2024

From supermemo.guru
(Redirected from Wiosna Uczniow 2023)
Jump to navigation Jump to search

Strajk Uczniowski 2024

Patrz: Strajk Uczniowski, 21 marca 2024

Cel

Koniec Przymusu Szkolnego (i wiecej)

Dzien Buntownika

Co ze tego, ze 80% klasy nie ma w szkole, a wszyscy przynosza usprawiedliwienia nie informujac o strajku?

Potrzebny Dzien Buntownika

Petycja do Rzecznika Praw Dziecka

Apel o zakaz zmuszania uczniów do nauki wbrew ich woli (podpisz)

Postulat główny

Nowe prawo oswiatowe powinno opierac sie o Declaration of Educational Emancipation (wg Holta).

Żądamy konstytucyjnych gwarancji chroniących prawo dzieci i nastolatków do decydowania o własnym rozwoju. Żądamy wolnego wyboru szkół, przedmiotów, egzaminów i nauczycieli zgodnie z zainteresowaniami uczniów. Chcemy mieć wolny wybór naszych celów, tematów, metod, zakresu, miejsca i tempa nauki. Chcemy sami decydować o własnym losie!

Patrz: Zarys ustawy jednokartkowej

Jak strajkować

  • Od 21 marca 2024 r. uczniowie przestaną uczęszczać do szkół. Zobacz tez inne opcje strajkowe: Jak strajkowac?.
  • Rodzice mogą wspierać uczniów (np. pisemnym usprawiedliwieniem nieobecności w razie potrzeby)(patrz: list do rodzica).
  • Nauczyciele mogą wspierać uczniów (np. poprzez zapewnienie o braku kar za nieobecność).
  • Dyrektorzy mogą wspierać uczniów, odwracając wzrok.
  • Media - prosze promowac!
  • Posłowie mogą zadeklarować gotowość do złożenia projektu poselskiego Lex Wolnosc
  • Politycy mogą wspierać uczniów, wyrażając publicznie swoje poparcie.

Listy z prośba o pomoc:

Instrukcje:

Platformy i algorytmy

Poparcie

Dr Peter Gray, Tom Durrie, Richard Fransham, Je'anna Clements, Sifaan Zavahir, dr Borys Binkowski, dr Mikolaj Marcela, dr Artur Dziambor, Zurab Japaridze i wielu innych.

Ulotka

More details

See: Strajk Uczniowski, Wiosna Uczniow 2024 (od 21 marca 2024)